ความสำคัญ

16 กรกฏาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา

17 กรกฏาคม 2562 วันเข้าพรรษา

28-29 กรกฏาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และวันหยุดชดเชย

12 สิงหาคม 2562 วันแม่

13-14 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และวันหยุดชดเชย

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

5 ธันวาคม 2562 วันชาติ

10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี

 

 

BOOK A ROOM