Hard Rock Hotel Pattaya
เงื่อนไขและข้อกำหนดของการเข้าพัก

เงื่อนไขการเข้าพักสำหรับเด็ก

  • มีค่าบริการ Rock Royalty Level Lounge เพิ่มสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4-12 ปีที่อยู่ห้องเดียวกับผู้ปกครอง ซึ่งเด็กจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในราคาลด 50%
  • สำหรับห้องดีลักซ์ และห้อง ดีลักซ์ ซีวิว กรณีมีเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีจำนวนไม่เกิน 2 คน (2 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก หรือ 3 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก ต่อห้อง) เข้าพักกับผู้ปกครองโดย จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากมิได้ขอเตียงเสริม และการเข้าใช้บริการห้องอาหารทุกๆ ห้อง สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี จ่ายเพียง 50% ของราคาผู้ใหญ่
  • สำหรับห้องพักและห้องสวีทที่มี Rock Royalty Level benefits จะมีค่าบริการเพิ่มสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4-12 ปีที่อยู่ห้องเดียวกับผู้ปกครอง เด็กจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในราคาลด 50%

ค่ามัดจำและหลักประกัน

  • โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยาขออนุญาติตรวจสอบหมายเลขบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองห้องพักระหว่างเช็คอิน และทางโรงแรมจำเป็นต้องเรียกเก็บค่ามัดจำตามจำนวนห้องและวันที่เข้าพัก ท่านสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ค่ามัดจำจะถูกคืนให้ท่านเต็มจำนวนในวันที่คท่านเดินทางกลับ หากไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้น
  • ในกรณีที่ท่านเลือกใช้บัตรเครดิตในการจ่ายมัดจำ โปรดทราบว่าหากไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเกิดขึ้น ขั้นตอนการคืนเงินของบัตรเครดิตจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรและวันที่ตัดรอบบัญชีของบัตรซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงแรม

การยกเลิกห้องพัก

  • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองห้องพัก ในกรณีที่ตรวจพบข้อมูลที่บกพร่อง มีข้อผิดพลาด หรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จ

ข้อมูลสำคัญสำหรับการเข้าพัก

  • เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตหรือการใช้ข้อมูลเท็จในการชำระเงิน ทางโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยาขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ใช้สำหรับการจองห้องพักเมื่อท่านเข้าพัก
  • กรณีที่เจ้าของบัตรมิได้เข้าพักด้วย และผู้ที่มาเข้าพักไม่สามารถนำบัตรเครดิต/เดบิตตัวจริงมาได้ ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการขอสำเนาของบัตรนั้นโดยท่านสามารถถ่ายเอกสารสีหน้าบัตรให้ชัดเจน พร้อมแนบมากับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือบัตร ขณะเช็คอิน
  • โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการจองหากตรวจพบการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในทุกกรณี ที่ทางโรงแรมเล็งเห็นว่าผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ

Book Now

Hard Rock Specials

ROOM Promotions
F&B Promotions
SPA Promotions
ROCKSHOP Promotions