Hard Rock Hotel Pattaya
รับประกัน ราคาสุดคุ้ม

รับประกัน ราคาสุดคุ้ม  Best Rate Guarantee

เพลิด เพลินกับห้องพักราคาประหยัดเมื่อทำการจองผ่านระบบออนไลน์ ของโรงแรม รับประกันความประหยัด จะไม่มีเว็บไซต์ไหนที่ให้คุณประหยัดได้เท่าเรา

ข้อกำหนด และเงื่อนไข:

เว็บไซต์ของโรงแรมฮาร์ด ร็อค พัทยา กำหนดและจัดขึ้น โดย  เอช พี แอล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
หาก คุณพบเว็บไซต์ที่แจ้งราคาห้องพัก ที่ถูกกว่าราคาที่เอช พี แอล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท  โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของราคาอีกครั้ง
ห้องพักที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นห้องที่ได้กำหนดขึ้น สำหรับการจองห้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ เวลานั้น
ห้องพักราคาประหยัดที่พบต้องมาจากการจอง โรงแรม เดียวกัน ทั้ง ประเภทห้องพัก วันที่ และจำนวนผู้เข้าพัก
ผู้จองต้องได้รับการยืนยันการสำรองห้องพักผ่านเว็บไซด์ของโรงแรม โดยในเอกสารจะมีการอ้างอิงราคาห้องพักที่ต้องชำระ ระหว่างที่ทำการจอง

การรับประกันนี้ไม่รวม :

เว็บไซต์ และ ราคาห้องพักที่มิได้ระบุประเภทของห้องพักให้ทราบระหว่างที่ทำการสำรองห้องพัก
ราคา ที่ระบุในเว็บไซด์เป็น “ราคา แพ็คเกจ” ที่มิได้เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว ความบันเทิง ค่าอาหารระหว่างมื้อต่าง ๆ  และการใช้บริการรถเช่า  การเข้าพัก และการรับประทานอาหารโดยใช้ บัตรกำนัล เป็นต้น
มีเงื่อนไขในการมอบส่วน ลด แต่ไม่รวมถึง ราคาที่โรงแรมได้เสนอให้กับบริษัทต่าง ๆ , กลุ่ม , สมาคม , หน่วยงานของรัฐบาล หรือ ตัวแทนหน่วยงานท่องเที่ยว
สำหรับราคาของสมาชิก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรอื่น ราคาที่เกิดขึ้นจะเป็นราคาที่มีการกำหนดให้แต่ละหน่วยงาน   ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาที่มอบให้สำหรับคนทั่วไปเท่านั้น
ราคาประหยัดที่มีการรับรองนี้ ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ (รวมถึงโปรโมชั่นจากบัตรกำนัลต่าง ๆ ด้วย)
ราคา ประหยัดที่พบบนเว็บไซต์ เป็นราคาที่หมุนเวียนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และ/หรือ เป็นราคาที่ขึ้นกับการแข่งขันโดยรวมของเว็บไซต์
กรณีจ่ายเงินประกัน จะทำการจ่ายเฉพาะราคาห้องพักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาจอง ไม่รวม ค่าภาษี ค่าทดแทนใด ๆ  หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่พักกับทางโรงแรม
โรงแรม จะดำเนินการอย่างถูกต้อง รอบคอบ และพิจารณาโดยหลักฐาน ด้วยความยุติธรรม และทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ การเรียกร้องต่าง ๆ ถือเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่ทางโรงแรมมีข้อหักล้าง
การรับประกันนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงแรม

Hard Rock Specials

ROOM Promotions
F&B Promotions
SPA Promotions
ROCKSHOP Promotions