ร็อค สปา

ผ่อนคลายความตึงเครียดพร้อมปรนนิบัติผิวที่ร็อค สปา

เราให้คุณมากกว่าคำว่าสปา ร็อค สปาเปรียบเสมือนที่ๆ คุณสามารถกดรีสตาร์ทและชาร์จพลัง กับทรีทเม้นต์หลากหลายที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น.

ทที่ เี่ สยี งดนตรแี ละความ มหัศจรรย์ของการปรนนิบัติ ร่างกายและจิตใจรวมกันเป็น หนึ่ง ตั้งอยู่ติดกับสระว่ายน ้า บรเิวณชนั้ 1 ของโรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา ห ้องนวดต่างๆ จะอยทู่ ชี่ นั้ 2 และ 3 ของตัว อาคารและเปิดให ้บริการกับทุก ท่านไม่ว่าจะเป็นแขกในโรงแรม หรือแขกนอก ส าหรับแขกทพี่ ักในโรงแรม เรามี บริการนวดถึงที่ห ้องพัก และนวด ที่คาบาน่าบริเวณหาดทราย จ าลอง (มีค่าบริการเพิ่ม)

เวลาทำการ

11.00 – 20.00 น. ทุกวัน
*จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 038 428 755 ต่อ 8430 -1
อีเมล์: spamgr.pty@hardrockhotels.net

 

***เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐ ร็อคสปา งดให้บริการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 1 เม.ย. 63***

BOOK A ROOM